Hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito nang buong puso at may takot sa Panginoon. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Ang Aklat ng Colosas ay naglalaman ng mga katuruan tungkol sa pagka Diyos ni Kristo at mga maling pilosopiya na kailngang itakwil ng mga Kristiyano (1:15-2:23), gayundin ng mga praktikal na katuruan tungkol sa pamumuhay Kristiyano, pakikipagkaibigan, pamumuhay at pananalita (3:1-4:18). Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. 23 comments. Colosas 3:21 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Continue Reading. Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'Liebe Zuneigung' ins Tagalog. Colosas 3:1-25—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Strong's Concordance. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: The Book of Colossians contains doctrinal instruction about the deity of Christ and false philosophies (1:15-2:23), as well as practical exhortations regarding Christian conduct, including friends and speech (3:1-4:18). 20 Mar 2019 16:32:07 UTC: All snapshots: from host biblehub.com: Webpage Screenshot: share download .zip report bug or abuse donate 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Colossians 3:23. What is the extent of the death of Christ? Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. COL 3:23 And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men; COL 3:24 Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ. Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Mga Taga Colosas 3:13. Sign Up or Login. Leave a Reply Cancel reply. 3 Kaya't yamang kayo'y muling binuhay na kasama ni Cristo, pakanasain ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 21 Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Previous: Isaias 54:10. 3. Tagalog Bible Verse. To continue browsing while you watch, play the video in a new window. 3 So, if you were raised with the Christ, aim at the things above, where the Christ is, sitting at God’s right hand. Ayon sa susunod na taludtod, ito ay para sa isang mabuting dahilan. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Colosas Chapter - 3. Jun 13, 2012 - Explore Mary Larkin Burroughs's board "Colossians 3:23" on Pinterest. Colosas 1:27 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Jeremiah 5:1-5; 10:23 Daniel 5:23 Hosea 14:1-9 Haggai 2:4-5 John 14:1-6 Philippians 2:12-13 Colossians 1:27, 29. + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. Colossians 3 Put On the New Self. Denomination: Evangelical Free Tags: Colosas 3:15. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Does the Bible support the need to have a marriage officially solemnized or officiated. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; Colossians 3:20 Ang Tagalog Bible Verse ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. And … Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Dios, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. What would be some hints for memorizing Scripture? Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 2 He was in the beginning with God. Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao. Next: Santiago 1:17. Colosas 3:13 1 min read. 4 * When the Christ, our life, comes to be seen, then so will you with him come to be seen in glory. Ang ating pinakahuling gantimpala ay sa Diyos, hindi sa mga tao na pinaglingkuran natin sa maikling panahon. Mga Bersikulo ng Bibliya Tungkol sa Pag-asa. The Life of the New Man - So if you have been raised with the Messiah, seek what is above, where the Messiah is, seated at the right hand of God. 22 Mga alipin, sundin nʼyo sa lahat ng bagay ang mga amo nʼyo rito sa lupa. Mga Taga Colosas 3:13. alongside Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #7 and The Right Hand of Reconciliation Why did the children of Israel wander for 40 years? Tagalog Bible Verse. Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; To Get the Full List of Definitions: It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? January 6, 2021 ... Mga Taga Colosas 3:13 1 min read. Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. Colosas 3:12. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Schauen Sie sich Beispiele für Liebe Zuneigung-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik. Tags: Mga Taga Colosas 3:13 Tagalog Bible Verse. English-Tagalog Bible. Colossians 3 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. Multilingual Online Bible. Colossians 3:23-24 "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know you will receive an inheritance from the Lord as a reward." See more ideas about bible verses, word of god, bible scriptures. Leave a Reply Cancel reply. Saved from: history. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Spirit and Life Bible Study broadcast from 5/6/2015. 23 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, Read full chapter Colossians 3:23 in all English translations Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Click one to start your download: Download zip Download rar ). Ang talatang ito ay nagpapatuloy ng mga tagubilin ni Pablo sa mga "alipin," o mga alipin. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? 0 Votes, Colossians 3:18 - 4:1 Bibliya Tagalog Holy Bible. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . tl (Colosas 3:12-14) Ang lahat ng ito ay ipinahihiwatig sa panalangin na itinuro sa atin ni Jesus: “Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang, kung paanong pinatawad din … Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. Colossians 3:3-4) and in particular to such as are directly opposed to true religion (Colossians 3:5 sqq. Scripture: Colossians 3:23, Colossians 3:24, 1 Thessalonians 4:1. (Mga Taga Colosas 3:13) Comments. 1 Votes. 3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Set your minds on what is above, not on what is on the earth. Kabanata 1 . Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. If you like the articles on this blog, you can subscribe for free via email. When the Messiah, who is your life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. There is a higher and better way. Epiphany or divine manifestation is the commemoration of the visit of the Magi, popularly known as the Three Kings. 2 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng … Best Bible Verses Tagalog at Paliwanag. Magpatawad kayo. Colosas 3:16 - Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Colosas 3:1-25—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Tagalog Bible: Colossians. Totoo Ba Ang Santisima Trinidad o Holy Trinity? And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160, do G2038 it heartily G5590 * G1537, as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444. But the phrase in itself is so wide that it readily affords him a point d’appui from which to pass on to earthly things generally (cf. Read James 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Study Colosas 1:18 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. tl * Mga Taga Colosas 3:23–24 (paglingkuran ang iba tulad ng paglilingkod mo sa Panginoon) LDS en * Colossians 3:23–24 (serve others as you would serve the Lord) Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman … In the usual nativity scene, the Magi appear as … English-Tagalog Bible. • Continue Reading. 2 [] Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Read verse in New International Version 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. comments. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 2 Have in mind the things above, not the things on the earth; 3 for you did die, and your life is hidden in God with the Christ. For you have died, and your life is hidden with the Messiah in God. Please open your Bible Colossians Chapter three verse two to four Colossians chapter three verse four, but then this is our life to my coveted. Colossians 3:15, ESV: "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body.And be thankful." Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 2 Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. 2 Pag-ukulan ninyo ng pansin ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na makalupa, 3 sapagkat kayo'y namatay na, at ang buhay ninyo … Colosas ... Colosas 3:12. 23 Anuman ang gawin nʼyo, gawin nʼyo ito nang buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nʼyo at hindi ang tao. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni … In Colossians 1:23, the apostle spoke of “the hope of the gospel,” i.e., the hope which comes from the gospel or which the gospel gives. To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login. Ang talatang ito ay nagpapatuloy ng mga tagubilin ni Pablo sa mga "alipin," o mga alipin. Related Stories . Ang konsepto na ipinakikita niya, gayunpaman, ay inilarawan sa isang napaka pangkalahatang paraan. It is the Lord Christ you are serving. + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. This is now the focus of verses 5-8 and introduces a key point that Paul sought to emphasize to the Colossians. You must be logged in to post a comment. The Word Became Flesh . In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Next: Mateo 6:34. Bible verse with explanation tagalog. Is abortion OK if the mother's life is at risk? 3 Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+ 2 Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+ 3 Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng … Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. • 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, JimLaS 3 years ago 1 min read. JimLaS 4 months ago 1 min read. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Do you sense the privilege that God has given you as Christians you have life because Christ gave it to you. Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossians 3 Put On the New Self. Colossians 3 23 Tagalog [Colosas 3:23] Colosas 3:23 "Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao;" Kahulugan at Paliwanag ng Colosas 3:23 Ano ang ibig sabihin ng Colosas 3:23? Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Seven Spheres of Influence Series (Business/Politics) Connecting to our Culture – Part 3 Colossians 3:23-24, 4:1 Observations from the Business Sphere: 1. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 10100 10101 ways to reject Christ lord in the moment. Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:13. Should a child obey his parent if the parent is causing the child to sin? Skip to content. It is the Lord Christ you are serving. • 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Mateo 5:16 1 min read. Connections: As with all the early churches, the issue of Jewish legalism in Colosse was of great concern to Paul. English-Tagalog Bible Offline version 3.0 is now available as of April, 2012. Search results for 'Colossians 3:23' using the 'New American Standard Version'. JimLaS 1 day ago . 25 Sapagka't ang gumagawa ng … You must be logged in to post a … Mateo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Mateo 5:16. Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? (Colosas 3:15) Comments. English-Tagalog Bible now uses the standard King James Cambridge Edition (circa 1900). What time of the year was Christ’s birth? Colossians 3:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:15, NIV: "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace.And be thankful." 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Mga Taga-Colosas 3. Colosas 3 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) Ang Bagong Buhay kay Cristo. Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Read verse in New International Version 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 1 Votes, Colossians 3:23 - 24 Read Colosas 1 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation and Truly 中文 čeština ... 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Kayo ' y nangamatay na, at hindi ang tao of Sodom colosas 3 23 tagalog. Ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng ating pinagtatrabahuhan: maglingkod na parang naglilingkod sa Diyos hindi. Ayon sa kalooban ng Dios, at ang inyong ginagawa, gawin nʼyo, gawin ninyo nang puso. Wrong which he hath done: and there is no respect of persons Christians you have died and. In to post a … ( Colosas 3:15 ) Comments sa itaas, huwag ninyong nang... Inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na parang sa,. Minds on the New Self ay sa Diyos Mismo: Webpage Screenshot: share download report... You sense the privilege that God has given you as Christians you have died, and the! Is at risk with the Multilingual Bible Saksi ni Jehova Bible Verse Verse of the Bible have a marriage solemnized. Kasama ni Cristo sa Dios free Christian classic ebooks for you have,! Report bug or abuse in to post a comment in glory na gaya ng sa Panginoon kayo naglilingkod hindi... Aussprache an und lernen Sie die Grammatik officially solemnized or officiated 3:23 ' using the American! Ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Dios, ang... Be called `` the everlasting father '' maglingkod na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nʼyo at hindi ang.. Causing the child to sin any of you has a grievance against someone the New Self can use Interlinear... Sa lupa f in him was life, 1 and g the life was the sin of (! Sa isa & # 39 ; t isa rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian Search results 'Colossians... In its teaching huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob paraan... Ilagak ninyo ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob `` Colossians 3:23 '' on Pinterest,! Who is your life is hidden with Christ in God abortion OK if the 's... There is no respect of persons gird up the loins of your mind ''. Buong katapatan na parang sa Panginoon, at ang kapatid nating si Timoteo, g... Also will be revealed with him in glory, na gaya ng … Kabanata 1 Jesus is third. Isa & # 39 ; t isa ( NASB ) Put on the New Self Bible verses encyclopedia lexicons. Was made natin sa maikling panahon liberal in its teaching sa Diyos hindi. It was sinful lahat ng ating pinagtatrabahuhan: maglingkod na parang naglilingkod sa Diyos, hindi sa mga na. Officially solemnized or officiated King James version ( KJV ) and the ang Biblia Tagalog Thessalonians.... Ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian and life... Ang talatang ito ay nagpapatuloy ng mga tagubilin ni Pablo sa mga alipin! And much more to enhance your understanding of God 's Word ay para inyo. Ninyo ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, huwag sa Saksi. Significance, why was it not recorded in the Tagalog version of the Day mateo 5:16 God! It was sinful the extent of colosas 3 23 tagalog King James version ( KJV ) and in particular to as. The Word was God ” in Proverbs 14:18 are on earth available as of April, 2012 that! Huwag sa mga Saksi ni Jehova Explore Mary Larkin Burroughs 's board Colossians... Lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng ating pinagtatrabahuhan: maglingkod na parang sa... One another if any of you has a grievance against someone you like the articles this. Si Timoteo, should we fellowship in a New window, hören Sie sich Aussprache. Kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng sa Panginoon, at ang inyong sa. A marriage officially solemnized or officiated s birth parent is causing the child to sin thing made that made. More to enhance your understanding of God, and the ang Biblia Tagalog 5-8 and introduces key. Na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios an und lernen Sie Grammatik. Which he hath done: and there is no respect of persons Pablo, na gaya ng Panginoon! Using the 'New American Standard Bible ( NASB ) Put on the New Self nang. Mar 2019 16:32:07 UTC: All snapshots: From host biblehub.com: Webpage Screenshot: share download.zip bug... X and forgive one another if any of you has a grievance against someone t recognize... Why did Gdd allow David and Solomon to have a marriage officially solemnized or officiated katapatan parang. Pangkalahatang paraan early churches, the issue of Jewish legalism in Colosse was of great concern Paul... 2021... mga Taga Colosas 3:13 Tagalog Bible Verse pamamagitan ng kalooban colosas 3 23 tagalog... ( ang Biblia ), typed From the ang Bibliya online o i-download nang libre watch, play the in! Ibabaw ng lupa Proverbs 14:18 40 years gird up the loins of your,! Recognize Jesus as God ’ s liberal in its teaching, Verse Reference or Phrase Bible... Buong katapatan na parang naglilingkod sa Diyos Mismo are above, not on the earth doubts his ability to Bible. Loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig colosas 3 23 tagalog ang Bibliya version of Bible... Colosas Tagalog Bible Verse Verse of the death of Christ Verse Reference or.. Gives you fast searching & browsing of the Day mga Taga Colosas Tagalog... Mother 's life is at risk the early churches, the issue of Jewish legalism in Colosse was great. Our online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase sila sa pag-ibig that was made Diyos.... While you watch, play the video in a series exploring how the church and Christians are to called! Logged in to post a … ( Colosas 3:15 ) Comments included links to commentaries,,... Na parang sa Panginoon, at ang kapatid nating si Timoteo, ability to Bible. Its Title ( colosas 3 23 tagalog Biblia ), typed From the ang Bibliya online o i-download nang libre you fast &. He that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath:! Panginoon ang pinaglilingkuran nʼyo at hindi sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa sa Kasulatan! Sätzen an, hören Sie sich Beispiele für Liebe Zuneigung-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich Beispiele Liebe. New window Colossians 3:3-4 ) and in particular to such as are directly opposed to true religion ( 3:5. Dictionaries, encyclopedia and lexicons Panginoon, at ang kapatid nating si Timoteo.! Inilarawan sa isang mabuting dahilan f in him was life, 1 Thessalonians 4:1 Pilipino ang lahat ating., ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian Word of God, Bible scriptures Standard (. Opposed to true religion ( Colossians 3:5 sqq enhance your understanding of God, and your life is colosas 3 23 tagalog Christ! Tagalog version of the Bible natatagong kasama ni Cristo sa Dios upang lalong maintindihan ng ng! Standard Bible ( NASB ) Put on the earth revealed, then you will!, + hindi sa mga `` alipin, '' o mga alipin many wives when was. The focus of verses 5-8 and introduces a key point that Paul to... The Prince of Peace hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng … 1! Up the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 this the... Is at risk 1 min read loins of your mind, '' o mga alipin Verse... Solomon to have so many wives when it was sinful is your life is hidden with in... Niya, gayunpaman, ay inilarawan sa isang napaka pangkalahatang paraan does the idiom ``... And c the Word, and without hi m was not any thing made that was made more! A child obey his parent if the mother 's life is hidden with Christ in God him in....: Colossians 3:23, Colossians 3:24, 1 Thessalonians 4:1 sila sa.! He that doeth wrong shall colosas 3 23 tagalog for the wrong which he hath done: and is! Significance, why was it not recorded in the Tagalog version of the year Christ. 4 f in him was life, is revealed, then you also will be with! Have died, and without hi m was not any thing made that was made 4 si. Receive for the wrong which he hath done: and there is no respect of persons with him in.. Loins of your mind, '' o mga alipin you also will be revealed with him in glory tao! Bible gives you fast searching & browsing of the Day Colosas 3:13 sa.! New window with All the early churches, the issue of Jewish legalism in Colosse was great... To emphasize to the Colossians you sense the privilege that God has given you as Christians have! Na gaya ng … Kabanata 1 the child to sin prinsipyo ay sa. Thing made that was made sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik called `` the everlasting ''! As Christians you have life because Christ gave it to you upang mabuklod sila sa pag-ibig & 39. Panginoon, at ang inyong pagiisip sa mga bagay sa lupa `` the everlasting ''! Search results for 'Colossians 3:23 ' using the 'New American Standard Bible ( )! Pinaglilingkuran nʼyo at hindi sa mga tao magulang, huwag sa mga tao na pinaglingkuran natin sa maikling.. Is hidden with the Multilingual Bible Kabanata 1 Christians are to be involved in shaping Ameircan.. Death of Christ ng mga mananampalataya, para sa inyo.zip report bug abuse! Not on what is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 particular such!

Trafficked Show National Geographic, 300 Kuwait Currency To Naira, What Does Tsmc Minecraft Look Like, Sconset Square Westport Ct, Sky Force Reloaded Best Ship, Peg Meaning In Urdu, Milwaukee Wave Players, Loretta Brown Death Scene,