عمرانی

ساختمان اداری تهران - عکاس مجید پناهی جو
برج اداری-تهران

مسجد دانشگاه آزاد قزوین - عکاس مجید پناهی جو
مسجد دانشگاه آزاد-قزوین

ایستگاه مترو ولیعصر تهران عکاس مجید پناهی جو
ایستگاه مترو ولیعصر-تهران

ایستگاه مترو میدان ولیعصر تهران - عکاس مجید پناهی جو
ایستگاه مترو میدان ولیعصر تهران

پروژه ساختمانی تهران - عکاس مجید پناهی جو
پروژه ساختمانی-تهران

کنترل برق فشار قوی
اتاق کنترل نیروگاه برق

از پروژه گزارش سالانه هلدینگ خوارزمی - نیروگاه منتظر قائم
برج خنک کننده نیروگاه برق

از پروژه گزارش سالانه هلدینگ خوارزمی - شرکت آتیه نگار
هلدینگ خوارزمی

رادیاتورهای دریزل
رادیاتور دریزل

تماس با ما

تلفن همراه

تلفن استدیو

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها