نمونه کارها

لیوان چای خوری شیشه و بلور اصفهان
لیوان چای خوری بلور و شیشه اصفهان

ظروف درب دار یخچالی شیشه و بلور اصفهان
ظروف یخچالی درب دار شیشه و بلور اصفهان

کاسه بستنی خوری شیشه و بلور اصفهان
کاسه بستنی خوری شیشه و بلور اصفهان

ظروف یخچالی بلور و شیشه اصفهان
ظرف تاپ اور شیشه و بلور اصفهان

کارخانه بلور و شیشه اصفهان
کارخانه بلور و شیشه اصفهان

تجهیزات پزشکی ساکشن
تجهیزات پزشکی دستگاه ساکشن

دستگاه بخار شوی صنعتی
دستگاه بخار شوی صنعتی

کمپرسور بخار
کمپرسور صنعتی

شیرآلات قهرمان
شیرآلات قهرمان

تماس با ما

تلفن همراه

تلفن استدیو

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها