نمونه کارها

جواهرات طناز کمالیان
جواهرات طناز کمالیان

جواهرات مرجان طبسیان
جواهرات مرجان طبسیان

جواهرات بهرو باقری
زیور آلات بهرو باقری

گردنبند طراحی فرگل و رملیا
گردنبند طراحی فرگل

جواهرات طناز کمالیان
جواهرات طناز کمالیان

پل طبقاتی صدر عکاسی سیاره کوچک توسط مجید پناهی جو
پل طبقاتی صدر-تهران

پارک فناوری دانشگاه آزاد عکاسی سیاره کوچک توسط مجید پناهی جو
پارک فناوری دانشگاه آزاد-قزوین

منزل مسکونی عکاسی سیاره کوچک توسط مجید پناهی جو
منزل مسکونی-کاشان

دهکده المپیک عکاسی سیاره کوچک توسط مجید پناهی جو
برج در دست احداث-تهران

تماس با ما

تلفن همراه

تلفن استدیو

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها