نمونه کارها

هتل مشهد تهران - عکاس مجید پناهی جو
سرویس بهداشتی اتاق هتل مشهد-تهران

منزل مسکونی تهران - عکاس مجید پناهی جو
سرویس بهداشتی منزل مسکونی-تهران

هتل مشهد تهران - عکاس مجید پناهی جو
هتل مشهد تهران

طراحی و اجرا شرکت نوبیکو - عکاس مجید پناهی جو
طراحی و اجرا شرکت نوبیکو

طراحی و اجرا شرکت نوبیکو - عکاس مجید پناهی جو
طراحی و اجرا شرکت نوبیکو

منزل مسکونی تهران - عکاس مجید پناهی جو
لابی برج مسکونی تهران

منزل مسکونی تهران - عکاس مجید پناهی جو
منزل مسکونی تهران

دفتر اداری - عکاس مجید پناهی جو
دفتر اداری تهران

نمایشگاه شرکت آوانگارد - عکاس مجید پناهی جو
نمایشگاه شرکت آوانگارد

تماس با ما

تلفن همراه

تلفن استدیو

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها