نمونه کارها

منزل مسکونی تهران اجرا شرکت نوبیکو - عکاس مجید پناهی جو
آشپزخانه منزل مسکونی تهران

باشگاه راسپینا تهران - عکاس مجید پناهی جو
باشگاه راسپینا تهران

نمایشگاه شرکت آوانگارد - عکاس مجید پناهی جو
نمایشگاه شرکت آوانگارد

شهرک سی تالار-مازندران

باشگاه راسپینا تهران - عکاس مجید پناهی جو
باشگاه ورزشی راسپینا-تهران

موزه هنرهای معاصر تهران - عکاس مجید پناهی جو
موزه هنرهای معاصر-تهران

مرکز خرید اکومال کرج - عکاس مجید پناهی جو
مرکز خرید اکومال-کرج

طرح و اجرا گروه مهندسین توبیکو - عکاس مجید پناهی جو
آشپزخانه منزل مسکونی-کاشان

دفتر اداری اجرا شرکت ساختار مدرن - عکاس مجید پناهی جو
راه پله دفتر اداری

تماس با ما

تلفن همراه

تلفن استدیو

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها