نمونه کارها

کارگر سینا دارو - عکاس مجید پناهی جو
کارگر سینا دارو

تشخیص نطفه در تخم بوقلمون - زرین جوجه - عکاس مجید پناهی جو
تشخیص نطفه در تخم بوقلمون - زرین جوجه

صنعت پتروشیمی تبریز - عکاس مجید پناهی جو
صنایع پتروشیمی تبریز

بندرگاه ماهشهر - عکاس مجید پناهی جو
بندرگاه ماهشهر

احداث تونل های زیر سد سمیره - عکاس مجید پناهی جو
احداث تونل های زیر سد سمیره

برج های خنک کننده منتظز قائم - عکاس مجید پناهی جو
برج های خنک کننده نیروگاه منتظر قائم

اسکله پتروشیمی - عکاس مجید پناهی جو عسلوبه
اسکله پتروشیمی - عسلویه

متخصصین اورانوس صنعت - عکاس مجید پناهی جو
متخصصین اورانوس صنعت تهران

کارخانه پتروشیمی عسلویه - عکاس مجید پناهی جو
کارخانه پتروشیمی - عسلویه

تماس با ما

تلفن همراه

تلفن استدیو

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها